Дослідний завод спецелектрометалургії інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона HAH України

Дослідний завод спецелектрометалургії інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона HAH України

Історія заводу

80-і роки

Офіційна історія заводу спецелектрометалургії починається 5 лютого 1981 року, коли Рада міністрів, тоді ще УРСР, своїм розпорядженням дозволила Академії наук України здійснити будівництво в місті Києві Дослідного виробництва спеціальної електрометалургії Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона загальною площею 16 тис. кв. метрів.

Фактично ж, передумовою для такого рішення, насправді, стало геніальне передбачення одного з найяскравіших учених двадцятого століття Є.О.Патона. Тому, що Є.О.Патон був людиною широкої технічної ерудиції, він вже в молоді роки зрозумів, що електрошлакове зварювання - це не просто новий зварювальний процес або новий спосіб з'єднання металів великої товщини, він першим побачив, що в цьому процесі таяться дивовижні можливості отримання чистого металу, особливо високої якості. І вже в 1952 р. в лабораторіях Інституту був отриманий перший злиток, хоч і невеликого розміру, з використанням електрошлакового процесу - процесу плавлення електроду, що витрачається,  в шлаковій ванні, яка нагрівається електричним струмом, що проходить через неї. Злиток, отриманий понад 65 років тому, ліг в основу цілої підгалузі металургії - тій, що в англомовній технічній літературі називають special melting, тобто "Спеціальні методи плавки", а в українській технічній літературі позначають терміном «спеціальна електрометалургія», - підгалузі, зосередженої на виробництві металів, сталей і сплавів особливо високої якості, як тепер прийнято говорити, для критичного застосування: в авіаційній і космічній техніці, при спорудженні конструкцій, що працюють на Крайній Півночі в умовах негативних температур і знакозмінних навантажень, під водою, в газових турбінах, медичних інструментах, імплантатах і т. д.

У 1983 році  завод, що будується, отримав свою поштову адресу в м. Києві по вул. Ракетна 24.

І вже, незабаром, у січні 1984 року з'явилась постанова бюро президії Академії наук УРСР «Про створення Дослідного заводу спеціальної електрометалургії ІЕЗ ім. Є.О. Патона АН  УРСР». Згідно із цією постановою, першим директором заводу було призначено кандидата технічних наук Андреєва Володимира Прохоровича, а також затверджено перший Статут підприємства. Згідно якого, було визначено основні завдання діяльності Заводу: 

 • Удосконалення і подальша розробка, спільно з науковими підрозділами ІЕЗ ім. Є.О. Патона, способів електронно-променевої технології (переплав, литво, напилення, зварювання), електрошлакової технології (переплав, литво), плазмово-дугового переплаву і іонно-плазмового напилення, лазерного зміцнення і інших технологічних процесів, об'єднаних під загальною назвою "спеціальна електрометалургія".
 • Індивідуальне і дрібносерійне виробництво дослідних партій продукції за допомогою засобів спеціальної електрометалургії за тематикою і замовленнями ІЕЗ ім. Є.О. Патона, а також за договорами з іншими підприємствами.
 • Надання іншим підприємствам технічної допомоги при освоєнні та впровадженні технологій, що застосовуються на ДЗ СЕМ ІЕЗ ім. Є.О. Патона АН УРСР.
 • Проектування та виготовлення необхідного устаткування, технічного оснащення і засобів механізації для реалізації технологічних процесів, які застосовуються на ДЗ СЕМ ІЕЗ ім. Є.О. Патона АН УРСР.
 • Надання послуг ІЕЗ ім. Є.О. Патона в проведенні досвідчених робіт по спеціальній електрометалургії на обладнанні ДЗ СЕМ.

До кінця вісімдесятих років минулого століття на заводі функціонувало вже 4 виробничі цехи:

Цех № 1 - цех електрошлакових технологій.

Цех № 2 - цех електронно-променевого зварювання.

Цех № 3 - цех електронно-променевих технологій.

Цех № 4 - цех друкованих плат.

90-і роки

Значно розширилася сфера діяльності підприємства, від випуску дослідних партій продукції завод перейшов до повноцінного виконання замовлень з виготовлення готових деталей, виробів, обладнання і оснащення. У зв'язку з цим в 1996 році завод отримав новий Статут, згідно якого предметом та цілями діяльності ДЗ СЕМ сталі наступні напрямки:

 • Випуск продукції за технологією спеціальної металургії, виготовлення нестандартного обладнання та інші види господарської діяльності.
 • Удосконалення, розробка та розширення галузей застосування у виробництві способів електронно-променевої технології (переплав, литво, напилення, зварювання), електрошлакової технології (переплав, литво), виготовлення товарів широкого вжитку, освоєння інших технологічних процесів, як самостійно, так і з науковими підрозділами інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона, об'єднаних під загальною назвою "спеціальна електрометалургія".
 • Індивідуальне, серійне та дрібносерійне виробництво дослідних партій продукції з допомогою засобів спеціальної металургії по тематиці та замовленням ІЕЗ ім. Є.О. Патона, а також з іншими підприємствами та організаціями України та закордонними фірмами.
 • Надання підприємствам науково-технічної допомоги при освоєнні і впровадженні технологій, складанні проектно-кошторисної і технологічної документації, надання науково-технічної  документації та стандартів.
 • Виготовлення експериментальних зразків, дослідних та дослідно-промислових партій виробів, обладнання, товарів народного споживання, засобів технологічного оснащення і механізації праці та процесів для вітчизняних та закордонних споживачів.   
 • Проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських та пошукових робіт для впровадження нових технологій.
 • Ремонт, налагодження та монтаж обладнання, металоконструкцій, серійне обслуговування обладнання, надання послуг населенню. 
 • Розробка методик, приладів та обладнання по контролю за якістю матеріалів і готової продукції, проведення контрольних іспитів.
 • Сертифікація продукції, розробка науково-технічної документації та стандартів.

Сучасний час

Сьогодні завод став виробничим майданчиком, на якому проходить промислова апробація передових технологій спеціальної електрометалургії, таких перспективних і ефективних технологій, як литво по моделях, що газифікуються. На заводі, за допомогою науково-технічного персоналу ІЕЗ ім. Є.О. Патона, активно впроваджуються і проходять перевірку найпередовіші науково-технічні розробки. У зв'язку з цим діяльність підприємства зосередилася на наступних перспективних напрямках:

 • Електрошлакового лиття (ЕШЛ) порожнистих і суцільних заготовок з високолегованих сталей.
 • Литво точних деталей по моделях, що газифікуються, з пенополістиролу (ЛГМ).
 • Виготовлення вакуумних камер для електронно-променевого зварювання (ЕПЗ) і електронно-променевих покриттів (ЕПП).
 • Виготовлення оснащення (обладнання для обертання, пересувні столи платформи, маніпулятори) для установок ЕПЗ і ЕПП.
 • Виготовлення оснащення для ливарного виробництва за технологією ЕШП і ЛГМ (кристалізатори з міді, прес-форми з алюмінієвих сплавів).
 • Електрогазозварювання нержавіючих сталей, міді і різних сплавів з кольорових металів.

Колектив підприємства, під керівництвом директора, кандидата технічних наук Лукашенка Андрія Германовича, здатний виконувати самі наукомісткі замовлення з виготовлення та впровадження в виробництва сучасного, високотехнологічного обладнання, виготовлення деталей і заготовок високої конструктивної складності з належною якістю і гарантованою надійністю при екстремальних умовах експлуатації.