Лиття
30 / 05 / 2022

Лиття

Сучасна металообробка, з метою економії сировини та трудових витрат, все частіше застосовує найпрогресивніші методи лиття. Переважна частина деталей та заготовок, що використовуються у різних галузях сучасного промислового виробництва, виготовляється із застосуванням технологій лиття та подальшою механічною обробкою до заданих розмірів на металорізальному обладнанні. Існуючі технології лиття дозволяють мінімізувати витрати не лише на матеріали, а й на подальшу фінішну обробку деталей та в цілому на остаточне складання готових виробів.

Дослідний завод спецелектрометалургії, використовуючи передові досягнення науки та техніки у сфері застосування ливарних технологій, насамперед розробки базового підприємства, флагмана сучасної металургії та металообробки України – ІЕЗ ім. О.О. Патона, є оптимальним науково-виробничим комплексом із впровадження та застосування одних із найперспективніших технологій виготовлення деталей та заготовок методами:

Основні особливості технології електрошлакового лиття:

  • за рахунок переплавлення електродів з металу необхідного хімічного складу є можливість отримання деталей з унікальними механічними та хімічними властивостями для хімічної, нафтопереробної промисловості, підприємств атомної енергетики;
  • повна відсутність шкідливих домішок, рівномірна та щільна структура сталі у заготовках та деталях, забезпечують високу експлуатаційну надійність готових виробів;
  • відсутність усадкових раковин та прибутків при виплавці деталей та заготовок;
  • готові деталі мають поверхню, яка не потребує фінішної механічної обробки.

Основні переваги технології ЛГМ:

  • технологія забезпечує виготовлення корпусних деталей найскладнішої конфігурації широкого діапазону розмірів та ваги;
  • висока точність виконання ливарних та посадкових розмірів, ідеальна поверхня лиття дозволяють у переважній більшості випадків відмовитися від додаткової механічної обробки;
  • можливість виконання виливків та художнього лиття практично з будь-яких матеріалів та сплавів;
  • значно менші в порівнянні з іншими технологіями матеріальні та трудові витрати забезпечують досить низьку собівартість лиття.

Дослідний завод спецелектрометалургії має все необхідне обладнання, виробничі площі та висококваліфікований персонал, що забезпечують повний виробничий цикл для виготовлення під ключ готових деталей, запасних частин та виробів із застосуванням високотехнологічних методів лиття.