Властивості технології ЛГМ
11 / 01 / 2022

Властивості технології ЛГМ

Будучи одним з найбільш перспективних напрямків сучасної металургії, технологія лиття по моделях, що газифікуються дає можливість в найкоротші терміни організувати виробництво високоякісних виливків, практично не вимагаючи додаткової механічної обробки на металорізальному обладнанні. У той же час технологічний процес ЛГМ, для його успішного використання у виробництві, потребує вирішення цілого ряду питань:

  • вибір способу виготовлення моделі та форми в залежності від серійності виробництва, матеріалу, габаритів і маси литва, конфігурації і конструктивних особливостей деталі, що відливається;
  • виконання креслення литва з урахуванням необхідних припусків на механічну обробку і забезпечення спрямування затвердіння металу, а також вирішення питання про необхідність виконання технологічних отворів;
  • визначення конструкції моделі і, при необхідності, прес-форми для їх виготовлення в залежності від конструктивної складності і серійності виливків, що замовляються;
  • розрахування конструкції литникової системи в залежності від матеріалу сплаву, габаритів і особливостей конструкції виливки, її маси та способу формування;
  • визначення конструкції і способу збирання модельних блоків;
  • розрахування конструкції прибутків для забезпечення живлення виливків;
  • визначити, в разі необхідності, перелік технологій фінішних операцій.

У сучасному ливарному виробництві одним з провідних напрямків є попередня оцінка можливих варіантів виконання лиття із застосуванням методів математичного моделювання складних металургійних процесів формування виливків. Дослідний завод спецелектрометалургії, будучи експериментальним майданчиком виробничої апробації наукомісткого технологічного процесу лиття по моделях, що газифікуються, постійно працює над його вдосконаленням, впровадженням передових напрацювань. Висококваліфіковані фахівці підприємства надають професійні послуги з впровадження передових методів лиття по моделях, що газифікуються, забезпечуючи виготовлення лиття з найширшим вибором типорозмірів і технічних характеристик.