Деталь з міді для ливарної або сталеливарної промисловості

Електронно-променеве зварювання міді і її сплавів дозволяє значно скоротити витрати дорогого металопрокату при виготовленні деталей складної конфігурації в порівнянні з іншими, традиційними способами їх виготовлення. Застосування зварних конструкцій дає можливість в більшості випадків знизити витрати гостродефіцитних матеріалів, а також масу готових виробів до 50%, тим самим знизити матеріальні і трудові витрати в півтора-два рази. Експлуатаційні витрати при зварюванні деталей із застосуванням електронно-променевої технології у вакуумній камері значно нижче, ніж при використанні електродугового зварювання в камерах з контрольованою атмосферою. А застосування високотехнологічного, наукомісткого обладнання з числовим програмним управлінням забезпечує регулювання і управління основними енергетичними та геометричними параметрами електронного променю з необхідною швидкістю і швидкодією.

Переваги технології електронно-променевого зварювання:

  • ефективне фокусування електронного променю дає можливість зварювати деталі і заготівки товщиною від десятих часток до сотень міліметрів за одну установку, забезпечуючи при цьому співвідношення глибини проварювання з'єднання до його ширині 20: 1 і більше;
  • кількість теплоти, необхідної для зварювання однотипних заготівок менше, ніж при дуговому зварюванні в 4-5 разів, що значно скорочує можливість викривлення деталей, що зварюються;
  • в результаті дегазації зварного шва забезпечується висока якість зварних з'єднань низьковуглецевих сталей, міді і її сплавів зі збереженням початкової чистоти металу в зварюваної області;
  • відсутність необхідності в додатковій механічній обробці зварних з'єднань, за рахунок чистоти технологічного процесу і відсутності температурних і механічних деформацій деталей, що зварюються.

Устаткування, що є в розпорядженні ДП «Дослідний завод спецелектрометалургії» ІЕЗ ім. Є.О. Патона, напрацьовані на підприємстві наукомісткі технології, застосування найсучасніших методів при здійсненні електронно-променевого зварювання відповідальних деталей і вузлів, дозволяє підприємству виконувати замовлення з виготовлення складних зварних конструкцій з належною якістю і в оптимальні терміни. Застосування неруйнівних методів контролю зварних з'єднань дозволяє забезпечити їх експлуатаційну надійність і довговічність.

Деталь з міді для ливарної або сталеливарної промисловості

Деталь з міді для ливарної або сталеливарної промисловості

Деталь з міді

Деталь з міді

Деталь з міді зварена за допомогою електронного променя

Деталь з міді зварена за допомогою електронного променя