Елемент лонжерона в літаку 1

Електронно-променеве зварювання елементів лонжерона, виготовлених з титану, відбувається у вакуумній камері, що дозволяє забезпечити найкращі умови захисту металу від атмосферного впливу. При нагріванні вище температури 400 ° С, під впливом повітря, через високу хімічну активність титану до атмосферних газів, на його поверхні утворюється оксидна плівка, що значно погіршує механічні властивості титану в області зварювання і в самому зварному шві. При виготовленні силових елементів крила літака з титану і його сплавів, таких як лонжерони, стрингери і нервюри, до зварних з'єднань висуваються жорсткі вимоги, що дозволяють забезпечити експлуатаційну надійність і довговічність всієї конструкції. Тому що електронно-променеве зварювання відбувається в умовах вакууму, виключається забруднення області шва шкідливими домішками, зумовленими контактом зони зварювання з атмосферними газами, що у свою чергу забезпечує пластичність і в'язкість зварного з'єднання, а висока питома концентрація енергії дозволяє досягати необхідної глибини проплавлення при відносно вузькій ширині зварного шва.

Переваги методу електронно-променевого зварювання титану:

  • відсутність окислення металу заготівок, що зварюються, окалини і гарту;
  • устаткування, що застосовується для електронно-променевого зварювання, як правило, модернізоване під сучасне апаратно-програмне управління, все системи автоматизовані, а продуктивність, економічність і високий рівень автоматизації процесу робіт, що виконуються, можливість оперативного регулювання потужності, дозволяє зварювати деталі різної товщини в важкодоступних для інших методів зварювання місцях;
  • метод забезпечує вихід енергії необхідної щільності з розігрівом безпосередньо в місці з'єднання металів без втрат в прошарку повітря;
  • висока точність і швидкість процесу, можливість проводити зварювання заготівок за один прохід;
  • тому що на деталі, що зварюються, впливає незначна кількість тепла, не відбувається їх температурної і механічної деформації;
  • можливість зварювати деталі з різними фізико-хімічними властивостями, без погіршення їх металургійних і механічних властивостей.

Перераховані вище переваги електронно-променевого зварювання, можливість застосування неруйнівних методів контролю зварних з'єднань на обладнанні ДП «Дослідний завод спецелектрометалургії» ІЕЗ ім. Є.О. Патона, дозволяє підприємству ефективно виконувати замовлення зі зварювання виробів з титану і його сплавів, забезпечуючи конструкційну надійність та експлуатаційну довготривалисть готових виробів з титану та його сплавів.

Електронно-променеве зварювання елементів лонжерона

Електронно-променеве зварювання елементів лонжерона

Електронно-променеве зварювання елементів лонжерона, виготовлених з титану

Електронно-променеве зварювання елементів лонжерона, виготовлених з титану