Деталі лісів будівельних зі сталі 35 Л вагою до 3 кг

Технологія лиття по моделях, що газифікуються ідеально підходить для виготовлення конструкційних елементів зі сталі для побудови та встановлення клинових будівельних лісів. Клинові ліси знайшли широке застосування в будівництві, ремонті і обробці будівель і споруд різних геометричних форм, для побудови та встановлення пересувних концертних сцен, трибун і павільйонів самого різного призначення. Складальні елементи несуть значне статичне навантаження, тому до їх виготовлення пред'являються особливі вимоги щодо забезпечення надійності та безпеки при експлуатації. Раціональний вибір технології виготовлення заготовок і деталей для таких конструктивних елементів є основним критерієм, що визначають вартість деталі, її якість і терміни виготовлення. Виготовлення таких елементів за допомогою ливарних технологій дозволяє значно скоротити виробничі і матеріальні витрати, а застосування технології ЛГМ дає можливість значно підвищити якість і надійність виливків, а також знизити їх собівартість.

Переваги технології ЛГМ при виготовленні конструкційних елементів зі сталі:

  • застосування нероз'ємної форми визначає її основні переваги для забезпечення якості готових виливків;
  • зниження витрат, а в більшості випадків і їх повна відсутність для подальшій механічної обробки на металорізальному обладнанні;
  • висока точність виконання конструктивних розмірів литва завдяки скороченню числа частин форми, стрижнів, а, отже, і можливих спотворень конфігурації і розмірів виливків;
  • високий ступінь чистоти поверхні;
  • значне зменшення витрат на допоміжні матеріали і обладнання шляхом виключення з технологічного процесу стрижневого, формувального і суміше заготівельного обладнання, багаторазового використання формувального піску дозволяє істотно знизити собівартість готових конструкційних елементів.

Дослідний завод спецелектрометалургії має необхідне обладнання та виробничі площі для виконання повного виробничого циклу з метою виготовлення деталей клинових будівельних лісів зі сталі 35 Л методом ЛГМ. Підприємство оснащене високотехнологічним обладнанням з числовим програмним управлінням, що дозволяє оперативне і з високою якістю виготовляти прес-форми для відливки полістирольних моделей. Фахівці високого класу забезпечать високоякісне і своєчасне виконання замовлень з виготовлення надійних елементів кріплення будівельних лісів, забезпечать їх безпечну експлуатацію.

Виготовлення деталей лісів будівельних зі сталі 35Л вагою до 3кг

Виготовлення деталей лісів будівельних зі сталі 35Л вагою до 3кг

Виготовлення деталей лісів будівельних зі сталі 35Л вагою до 3кг на замовлення

Виготовлення деталей лісів будівельних зі сталі 35Л вагою до 3кг на замовлення