Заготовка коронної шестерні з чавуну СЧ30, вагою 55 кг

Метод виготовлення чавунних заготовок із застосуванням технології лиття по моделях, що газифікуються дозволяє значно скоротити витрати матеріалів і часу на виготовлення таких деталей, як коронні шестерні для різних механізмів і машин. Мінімальні припуски на механічну обробку роблять технологію ЛГМ конкурентоспроможною в порівнянні з традиційними методами виготовлення заготовок під коронну шестерню - точінням, куванням або гарячим штампуванням. Технологія ЛГМ забезпечує рівномірний склад структури металу заготовки, значну економію матеріалу, високу рентабельність при виготовленні одиночних і дрібносерійних замовлень.

На відміну від традиційних методів лиття технологія ЛГМ має ряд переваг:

● застосування нероз'ємної форми забезпечує високу точність готового литва за рахунок відсутності необхідності застосування стрижнів і, як наслідок, відсутність спотворень конфігурації і розмірів виливків, пов'язаних з виготовленням і складанням цих елементів форми;
● відсутність сторонніх включень, раковин і повітряних порожнин в тілі виливків забезпечує високу надійність готових виробів в процесі експлуатації;
● мінімальна шорсткість поверхні і незначні припуски на додаткову механічну обробку;
● забезпечує необхідні механічні властивості і структуру чавуну марки СЧ30 поблизу поверхні заготовки, де згодом будуть нарізані зуби;
● значне зниження матеріальних витрат і трудомісткості, скорочення часу на підготовку виробництва і процес лиття, особливо в дрібносерійному і одиничному виробництві середніх і великих виливків.

Дослідний завод спецелектрометалургії, має в своєму розпорядженні необхідне високотехнологічне обладнання як для виготовлення моделей будь-якої складності, так і для організації процесу виготовлення заготовок і деталей методом ЛГМ. Висококваліфікований персонал підприємства досконало володіє всіма тонкощами технологічного процесу лиття по моделях, що газифікуються. Маючи в наявності лабораторію по неруйнівного методу контролю виливків, підприємство здатне забезпечити якісне і своєчасне виконання замовлень з виготовлення деталей і заготовок з чавуну марки СЧ30 високопродуктивним методом ЛГМ.

Заготовка коронної шестерні з чавуну СЧ30, вагою 55 кг

Заготовка коронної шестерні з чавуну СЧ30, вагою 55 кг

Виготовлення заготовок коронної шестерні з чавуну СЧ30 методом ЛГМ

Виготовлення заготовок коронної шестерні з чавуну СЧ30 методом ЛГМ