Трубні дошки зі сталі (елемент охолодження)

Елементи охолодження теплообмінної апаратури це є унікальне технологічне обладнання, виконане з використанням зварювальних технологій, що працює в жорстких технічних умовах. Значне число зварних з'єднань, в поєднанні з високими вимогами до їх якості і надійності, роблять необхідним застосування для їх складання найсучасніших зварювальних технологій. Трубна дошка зі сталі для промислового елемента охолодження має зварні з'єднання з трубними заготовками, які знаходиться в жорстких умовах напруженого стану через те, що на них значно діє тиск води і пари, а також є можливість температурної деформації. До якості зварних швів цієї апаратури пред'являються дуже високі вимоги, тому що навіть незначні дефекти в зварювальних швах ведуть до утворення тріщин і незворотними тяжкими наслідками.

Застосування технології електронно-променевого зварювання при виготовленні теплообмінної апаратури обумовлено наступними перевагами процесу:

  • володіючи енергією великої щільності, електронний промінь чинить інтенсивну теплову дію на оброблювані деталі, що дає можливість отримання вузької і глибокої зони проплавлення;
  • можливість отримання зварних з'єднань при мінімальних витратах теплоти на розплавлення металу;
  • площа зони проплавлення при ЕПЗ на порядок менше, ніж при традиційній дуговій;
  • висока концентрація енергії в промені дозволяє з'єднувати деталі з різними фізико-хімічними властивостями, не порушуючи конструкційної надійності готового виробу;
  • відсутність механічних деформацій через відсутність механічного контакту обладнання з поверхнями що зварюються;
  • кинджальна форма проплавлення металу при порівняно невеликій енергії, що підводиться, обумовлює швидкість відводу теплоти від зони зварювання, що забезпечує дрібнокристалічну структуру зварного шва.

ДП «Дослідний завод спецелектрометалургії ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України», будучи лідером в галузі впровадження технології електронно-променевого зварювання в Україні, володіючи всім необхідним обладнанням і маючи в своєму розпорядженні фахівців найвищої кваліфікації, має можливість з високою якістю і в оптимальні терміни виконати замовлення зі зварювання особливо відповідальних вузлів і виробів для самих різних галузей промисловості. Підприємство готове розробити, виготовити і поставити необхідне обладнання для електронно-променевого зварювання за технічним завданням замовника.

Трубні дошки зі сталі-01

Трубні дошки зі сталі - 01

Елементи охолодження теплообмінної апаратури - 02

Елементи охолодження теплообмінної апаратури - 02

Електронно-променеве зварювання при виготовленні трубних дошок зі сталі - 03

Електронно-променеве зварювання при виготовленні трубних дошок зі сталі - 03

Трубна дошка зі сталі для промислового елемента охолодження має зварні з'єднання з трубними заготовками - 04

Трубна дошка зі сталі для промислового елемента охолодження має зварні з'єднання з трубними заготовками - 04