Піч термічна для відпуску зварних металоконструкцій і лиття

Відпуск зварних металоконструкцій і лиття необхідно застосовувати для зняття внутрішніх напружень і доданню заготівкам і деталям необхідного комплексу механічних властивостей, необхідних в процесі їх експлуатації. Основним технологічним завданням термічних печей є забезпечення ними необхідного технологічного процесу термообробки змін в структурі сплаву виливків, з метою отримання заданих механічних або інших властивостей сплаву в виливках і зварних з'єднаннях. В результаті термообробки матеріал деталей стає більш пластичним, а також усуваються всі негативні наслідки гарту тонкостінного лиття. Піч термічна шахтна для відпуску зварних і ливарних заготовок, що є у розпорядженні Дослідного заводу спецелектрометалургії, здатна забезпечити достатню термічну обробку виробів загальною вагою до 1,5 тонн і температурою їх нагріву до 550 ˚С з наступним повільним охолодженням до температури навколишнього середовища.

Це дозволяє виробляти низький, середній і високий види відпуску сталевих виробів:

  • При низькому відпуску деталі нагрівають до температури 150 - 200 °С, в результаті чого сталь зберігає досить високу твердість, усувається гартівна крихкість. Технологія низького відпуску застосовується, як правило, для виготовлення ріжучого інструменту і виробів, яким необхідна достатня твердість.
  • Температура нагріву деталей при середньому відпуску приблизно 300-500 °С, при цьому помітно знижується твердість металу з одночасним збільшенням їх в'язкості. Дана технологія застосовується для виготовлення пружин, ресор та інструменту, що володіє певною міцністю і пружністю при середній твердості.
  • Високий відпуск, що відбувається при температурі 500-600 °С, забезпечує найбільшу в'язкість матеріалу при необхідних межах міцності і пружності сталі.

Використовуючи піч для відпуску зварних металоконструкцій і лиття, Дослідний завод спецелектрометалургії, застосовуючи новітні напрацювання в галузі металургії та термообробки металів, підприємство здатне виконати замовлення з відпуску ливарної продукції і зварних з'єднань. На підприємстві є замкнутий виробничий цикл з виготовлення лиття будь-якої конфігурації, його відпуску і контролю якості в лабораторії методів неруйнівного контролю. Висококваліфікований персонал підприємства забезпечить якісне та своєчасне виконання будь-яких замовлень, пов'язаних з термообробкою деталей і заготовок.

Піч термічна для відпуску зварних металоконструкцій і лиття на київському Дослідному заводі спецелектрометалургії Піч термічна для відпуску зварних металоконструкцій і лиття забезпечує термічну обробку виробів загальною вагою до 1,5тонни і температурою їх нагріву до 550˚С з наступним повільним охолодженням до температури навколишнього середовища