Термічна шахтна піч для відпалу і нормалізації лиття (виливків)

Термічна обробка виливків є однією з основних технологічних операцій, що підвищує експлуатаційну надійність, міцність і пластичність готових деталей.

Для поліпшення структури металу і механічних властивостей ливарних заготовок використовуються такі технологічні операції, як відпал і нормалізація, завершальні, як правило, технологічний цикл отримання готових виливків зі сталі або чавуну. Сталеві виливки піддаються температурній обробці, яку проводять з метою подрібнення мікроструктури, підвищення механічних властивостей, а також зняття внутрішніх напружень. Основною метою при термообробці чавуну є позбавлення сплаву від внутрішнього напруження, що виникає в структурі металу під час лиття. При цьому відпал дозволяє підвищити ударну в'язкість металу, надавши йому необхідну твердість.

Залежно від таких параметрів, як температура нагріву, швидкість охолодження і тривалості витримки розрізняють наступні види термічної обробки виливків:

  • відпал, що застосовується для зняття внутрішніх ливарних напружень, підвищення ударної в'язкості металу, зменшення твердості, зміни структури;
  • для подрібнення структури і підвищення міцності і твердості застосовують нормалізацію, що відрізняється більш високою температурою нагріву і більшою швидкістю охолодження ніж при відпалюванні;
  • для фіксації нерівноважних структур у виливок, з метою підвищення їх механічних властивостей застосовується операція гартування, шляхом нагрівання заготовок вище температури фазових перетворень з наступним швидким охолодженням в рідини;
  • для підвищення пластичних властивостей і зняття внутрішніх термічних напружень виливків використовується їх відпущення.

Дослідний завод спецелектрометалургії, використовуючи високий науково-технічний потенціал в області сучасних ливарних технологій, маючи в своєму розпорядженні термічну шахтну піч для відпалювання і нормалізації лиття (виливків) з об'ємом завантаження до 1,5тонн і максимальною температурою нагріву 1100 ˚С, має можливість ефективно проводити відпал, нормалізацію і інші операції по термічній обробці виливків з різних сортів сталі і чавуну. Наявність на підприємстві лабораторії по неруйнівним методам контролю якості литва дозволяє з високою якістю виконувати замовлення по литтю і термообробці ливарних заготовок з різних сортів стали і чавуну для будь-яких галузей промисловості.

Термічна шахтна піч для відпалу і нормалізації лиття (виливків) на київському Дослідному заводі спецелектрометалургії Об'єм завантаження термічної шахтної пічі для відпалу і нормалізації лиття (виливків) до 1,5 тонн Максимальна температура нагріву термічної шахтної пічі для відпалу і нормалізації лиття (виливків) 1100˚С Термічна шахтна піч ефективно проводить відпал, нормалізацію і інші операції по термічній обробці виливків з різних сортів сталі і чавуну