Виготовлення вакуумних камер

Електронно-променеве зварювання це є технологічний процес з'єднання деталей, заснований на використанні тепла, що виділяється сфокусованим у вакуумі променем із заряджених частинок високої енергії. Від якості вакууму багато в чому залежить якість виконання зварного шва і, в кінцевому підсумку, надійність створюваного з'єднання. Тому вакуумна камера, в якій розташовується необхідне технологічне оснащення для установки, переміщення і зварювання оброблюваних деталей, є одним з основних елементів, що забезпечують технологічні процеси електронно-променевого зварювання (ЕПЗ) і електронно-променевого покриття (ЕПП).

Вакуумні камери для здійснення технологічних процесів ЕПЗ і ЕПП, що виготовляються на виробничих площах і устаткуванні Дослідного заводу спецелектрометалургії, забезпечують такі основні вимоги до їх конструкції:

  • розміри камер повинні забезпечувати розміщення і переміщення, прі виконанні технологічного процесу, маніпуляторів зі зварюваними заготівками і електронно-променевої гармати;
  • для зменшення часу забезпечення необхідного вакууму, обсяг камер повинен бути мінімальним;
  • забезпечення зручного доступу в робочу камеру для завантаження і вивантаження деталей, що зварюються;
  • камери повинні бути забезпечені швидкодіючими пристроями для герметизації внутрішнього обсягу, мати необхідну механічну міцність і конструкційну надійність всіх елементів.

Так як виготовити вакуумну камеру, яка повністю відповідає всім перерахованим вимогам, досить проблематично, фахівці підприємства, відповідно до технічних вимог, в залежності від області застосування, габаритів деталей, що зварюються, їх конструктивних особливостей, обсягу зварювальних робіт, нададуть всі необхідні інжинірингові послуги при розробці проекту електронно-променевої камери з метою прийняття оптимального рішення.

ДП «Дослідний завод спецелектрометалургії ІЕЗ ім. Є.О.Патона» НАН України володіє достатнім науково-технічним потенціалом, заснованим на багаторічній роботі по розробці, конструюванню і виготовленню вакуумних камер, їх адаптації до досить складних, наукомістких процесів ЕПЗ і ЕПП, що дозволяє з найменшими витратами, в оптимальний термін і високими якістю і надійністю виконати замовлення по виготовленню вакуумних камер з необхідними технологічними можливостями і технічними вимогами.

Вакуумна камера Корпус вакуумної камери Корпус вакуумної камери вигляд зверху Виготовлення вакуумних камер під замовлення Корпус вакуумної камери вигляд збоку