Термообробка за допомогою електронно-променевих технологій
12 / 02 / 2022

Термообробка за допомогою електронно-променевих технологій

Термообробка деталей і заготовок з метою поліпшення їх механічних характеристик є однією з найбільш популярних технологічних операцій у сучасному виробництві. У процесі експлуатації поверхня деталей механізмів і машин піддається різноманітним навантаженням, таким як вигин, удар, тертя. Крім цього, у процесі механічної обробки на поверхні заготовок з'являються, як правило, залишкові напруги, що погіршують експлуатаційні характеристики  готових виробів. Для підвищення твердості, межі витривалості та сприйнятливості до ударних навантажень, зносостійкості за різних умов експлуатації робочого шару деталей із збереженням необхідної в'язкості та пластичності їх серцевини, застосовується такий технологічний процес, як поверхневе загартування.

Для зміцнення робочих поверхонь деталей використовується загартування за допомогою концентрованих потоків енергії із застосуванням наступних технологічних процесів:

  1. Швидке нагрівання поверхні металу джерелом лазерного випромінювання до температури плавлення з подальшим охолодженням шляхом швидкого відведення тепла в тіло заготовки.
  2. Іонно-плазмова обробка в умовах вакууму з перенесенням розігрітих до високої енергії частинок емітера на поверхню, що обробляється.
  3. Плазмове та детонаційне напилення на попередньо очищену робочу поверхню конкретних частинок речовини від незалежного джерела.
  4. Електронно-променева обробка поверхні з використанням потужної локальної енергетичної дії в умовах глибокого вакууму.

Метод електронно-променевої обробки за своїми технологічними характеристиками близький до методу обробки за допомогою лазерного променю, але, порівняно з лазерною термообробкою, має більш високі параметри ККД та питомої потужності, що в сукупності з меншою вартістю та наявністю вакууму дозволяє ефективніше та з більш високою якістю здійснювати поверхневе зміцнення та загартування деталей механізмів та машин.

Основні переваги електронно-променевої термообробки:

  • високий вакуум забезпечує захист поверхні від окиснення у процесі обробки;
  • використання високотехнологічного обладнання зі спеціалізованим програмним забезпеченням забезпечує високу продуктивність процесу та можливість його автоматизації;
  • відсутність динамічних навантажень та оптимальне дозування потужності електронного випромінювання гарантують відсутність механічних деформацій та жолоблень деталей та заготовок, що оброблюються;
  • висока надійність систем сканування електронного променю, можливість його оптимального фокусування магнітним полем, забезпечують необхідні параметри нагрівання та охолодження поверхні, що обробляється.

Дослідний завод спецелектрометалургії у тісній кооперації зі структурними підрозділами головного підприємства проводить комплекс робіт з проектування, виготовлення та впровадження у виробництво обладнання та технологічних процесів з термозміцнення поверхневого шару деталей машин та механізмів за допомогою електронно-променевої термообробки. Фахівці підприємства, використовуючи найсучасніші науково-технічні розробки в галузі електронно-променевих технологій, готові не тільки з належною якістю та в оптимальні терміни виконати замовлення з виготовлення необхідного обладнання, але й адаптувати його до конкретного виробничо-технологічного процесу.