Електрошлаковий переплав у виробництві металевих злитків
12 / 05 / 2022

Електрошлаковий переплав у виробництві металевих злитків

Електрошлаковий переплав (ЕШП), як основа електрошлакових технологій, розроблений та впроваджений у промислове виробництво фахівцями та вченими ІЕЗ ім. Є.О. Патона та його науково-виробничих підрозділів дозволив отримати зливки високоякісного металу з винятковими фізико-механічними властивостями. Традиційна металургія, навіть застосовуючи найсучасніші методи та технології виробництва сплавів та металів, не має можливості повною мірою забезпечити новітні галузі техніки металопрокатом та зливками з необхідними властивостями та фізико-хімічними параметрами. Завдяки тому, що в результаті електрошлакового переплаву різко знижується кількість шкідливих домішок, вирішення цієї технологічної задачі виявилося цілком можливим. Так, завдяки проходженню розплавленого металу через шлакову ванну з попередньо заданим складом, вміст сульфатів знижується в 2-5 разів, оксидів, неметалічних домішок та газів у 1,5 – 3 рази, формується зливок з хімічною та структурною однорідністю, що характеризується спрямованою макроструктурою.

Ключові переваги технології електрошлакового переплаву перед традиційними способами одержання злитків високоякісної сталі:

  • можливість за допомогою застосування відповідного флюсу забезпечувати збереження необхідних легуючих елементів, знижувати до необхідного рівня вмісту сірки, кисню та азоту;
  • забезпечення мінімальної кількості та розмірів шкідливих домішок, що погіршують якість зливків;
  • відсутність пір та усадкових раковин;
  • структурна однорідність та об'ємна сталість хімічного складу зливка;
  • забезпечення високого рівня пластичності та ударної в'язкості;
  • поліпшення фізико-механічних властивостей у поперечному напрямку;
  • можливість регулювання зернистості структури та величини карбідів, особливо при виробництві злитків для швидкорізальних інструментальних сталей;
  • підвищення корозійної стійкості та покращення зварюваності;
  • можливість регулювання теплового режиму в широкому діапазоні забезпечує необхідну форму рідкої фази у металевій ванні, дозволяючи отримати постійну по висоті зливка структуру з необхідними властивостями.

Будучи одним із структурних підрозділів ІЕЗ ім. Є.О. Патона, Дослідний завод спецелектрометалургії на власних виробничих площах, використовуючи високотехнологічне обладнання, виконує апробацію новітніх технологій електрошлакового переплаву різних металів і сплавів, впровадження їх у виробництво. Фахівці заводу, у тісній кооперації з головним підприємством, використовуючи найпередовіші напрацювання, мають можливість виконувати замовлення з виготовлення зливків та заготовок з унікальними фізико-механічними властивостями для різних галузей промислового виробництва.