Механічна частина приводу з нержавіючої сталі

Ефективність і якість виконання процесу електронно-променевого зварювання в вакуумному середовищі безпосередньо залежить від точності позиціювання електронного променю і робочого столу з зварюваним виробом. Для цієї мети для передачі різного виду переміщень у вакуумній камері використовуються пристрої введення і маніпулятори, що забезпечують потрібну точність зварювального процесу. Маніпулятор дозволяє здійснювати наведення променю на стик деталей і заготовок, що зварюються, і переміщати виріб під електронним променем із заданою швидкістю і по заданій траєкторії. Технологічні можливості вакуумного обладнання для ЕПЗ значною мірою залежать від типу і конструкції зварювальних маніпуляторів, що забезпечують необхідну конфігурацію шва, його параметри, а також його можливі конфігурації, що виконуються на одній установці, продуктивність обладнання, умови його експлуатації та багато іншого. У зв'язку з цим, до виготовлення механічних елементів цих пристроїв пред'являються особливі конструктивні вимоги щодо забезпечення точного позиціонування і плавності переміщення робочого столу. Для виконання цих вимог, з метою виготовлення механічних частин приводу маніпуляторів і пристроїв введення, використовується сучасне обладнання з числовим програмним управлінням, таке як координатне-розточувальні, токарно-карусельні та інші металорізальні верстати.

Дослідний завод спецелектрометалургії має в наявності необхідний парк високоточного металорізального обладнання, що дозволяє виконувати повний комплекс робіт з металообробки конструктивно складних деталей і заготовок з нержавіючої сталі для виготовлення елементів технологічних маніпуляторів і вузлів вводу вакуумних камер, призначених для здійснення технологій електронно-променевого зварювання і електронно-променевого напилення. Висококваліфікований виробничий персонал і науково-технічні працівники підприємства, маючи великий досвід в проектуванні і виготовленні вузлів і устаткування для здійснення процесів ЕПЗ і ЕПП, забезпечать якісне і своєчасне виконання замовлень з проектування і виготовлення деталей і вузлів маніпуляторів і пристроїв введення вакуумних камер.

Виготовлення механічної частини приводу з нержавіючої сталі

Виготовлення механічної частини приводу з нержавіючої сталі