Виробництво деталей й вузлів зі спеціальних сортів металів та сплавів за допомогою електрошлакових технологій
06 / 02 / 2022

Виробництво деталей й вузлів зі спеціальних сортів металів та сплавів за допомогою електрошлакових технологій

Відцентрове електрошлакове лиття (ВЕШЛ) та електрошлакове кокільне лиття (ЕКЛ) є в умовах сучасного виробництва одними з найпрогресивніших та економічно обґрунтованих технологічних процесів виробництва елементів запірної апаратури високого тиску, сполучних вузлів трубопроводів, машин та механізмів. Основна перевага електрошлакових технологій при виготовленні таких виливків – відсутність дефектів лиття, значне збільшення експлуатаційних властивостей готових виробів, що гарантують їхню герметичність та надійність при тривалій роботі в жорстких умовах експлуатації. Ці функції дають значні позитивні моменти ЕШЛ під час розгляду якості виливків.

Використовуючи всі переваги електрошлакового переплаву, технології електрошлакового лиття дозволяють отримувати готові металеві виливки з винятковими фізико-механічними властивостями, які недоступні при застосуванні інших методів лиття.

Дослідний завод спецелектрометалургії, використовуючи передові розробки головного підприємства – ІЕЗ ім. Є.О. Патона, застосовуючи високотехнологічне обладнання, на власних виробничих площах виготовляє литво методами ВЕШЛ та ЕКЛ для різних галузей промислового виробництва. Металорізальне обладнання, печі для відпалу та нормалізації лиття, обладнання для виконання неруйнівних методів контролю дозволяють підприємству здійснювати замкнутий цикл виробництва готових деталей та вузлів із металів та сплавів з унікальними властивостями. Можливість виготовлення ливарної форми при електрошлаковому литті під час виготовлення розплаву як модель, дозволяє ні тільки підвищити якість виливків, но й значно знизити виробничі і трудові витрати.

За допомогою технологій електрошлакового лиття на підприємстві виготовляються такі відповідальні вузли та деталі з ливарного чавуну, спеціальних сортів сталі та сплавів, як:

  • корпуси запірної арматури для трубопроводів промислового та спеціального призначення;
  • корпуси засувок високого тиску для нафтових та газових свердловин;
  • сполучні фланці для трубопроводів, резервуарів, судин, валів, приладів та машин як стандартні, так і за кресленнями замовника;
  • заготівки й деталі для виготовлення прес форм та штампів, а також інших деталей для ремонту та виготовлення ковальсько-пресового обладнання із спеціальних сортів сталі та сплавів.

Кваліфіковані фахівці підприємства не лише своєчасно та з високою якістю виконають замовлення з виготовлення виливків та готових деталей методом електрошлакового лиття, але й готові спроектувати та оказати допомогу по впровадженню у виробництво технологічних процесів виготовлення виливків методом ЕШЛ.