Перед ливарна та після ливарна обробка
06 / 06 / 2022

Перед ливарна та після ливарна обробка

Сучасна металургія, завдяки використанню високотехнологічних методів лиття, дає можливість виготовляти готові деталі та заготовки практично будь-якої форми, будь-яких габаритів та без обмежень по масі. У технологічному процесі лиття значне місце за рівнем витрат і кінцевої якості лиття займають перед ливарні та після ливарні операції, що включають проектування та виготовлення оснастки та моделей, термічну та механічну обробку готового литва.

Особливо велике значення підготовчі операції мають у таких сучасних методах лиття, як лиття за моделями, що газифікуються, лиття по виплавлюваних моделях, художнє лиття, де від проектування та виготовлення модельного оснащення, прес-форм і, власне, моделей безпосередньо залежать собівартість і якість виконання готових виробів. При виконанні лиття деталей із застосуванням вище перерахованих технологій найбільші виробничі витрати припадають на виготовлення моделей, тому що від якості їх геометричної форми залежить якість литва.

Після ливарна обробка заготовок, що включає обрубку, очищення та термічну обробку литва, виконується для надання їм остаточних механічних властивостей та відповідності конструктивним вимогам.

Після ливарна обробка:

  • обрубування необхідне для видалення з поверхні виливків прибутків, літників, виступів та напливів;
  • очищення литва проводиться, як правило, в галтувальних барабанах з метою видалення з їх поверхні залишків формувальної суміші пригару;
  • термічна обробка литва виконується для усунення внутрішніх залишкових напружень, поліпшення структури, міцності та пластичних властивостей, для чого використовуються спеціальні термічні печі для нормалізації, загартування та відпалу лиття.

Дослідний завод спецелектрометалургії має у своєму розпорядженні необхідний парк високотехнологічного металорізального обладнання для виготовлення прес-форм та модельного оснащення будь-якої складності та будь-яких габаритів. На підприємстві є необхідне обладнання для виконання після ливарної обробки литва, включаючи галтувальні барабани, шахтні термічні печі для відпалу і нормалізації лиття, необхідне обладнання для контролю якості готових деталей методами неруйнівного контролю. Висококваліфіковані спеціалісти підприємства гарантують виконання замовлень будь-якої серійності з виготовлення під ключ деталей та вузлів будь-яких габаритів з необхідною якістю, в оптимальні терміни та з оптимальною собівартістю.